Regler

1. Arrangör

​Västervik SwimRun arrangeras av:
Maxprestation i Västervik AB
Organisationsnummer: 556625-3760
info@vastervikswimrun.se​

2. Den tävlande

2.1. Man/kvinna som under tävlingsåret uppnått en ålder av minst 18 år har möjlighet att delta. Den tävlande skall ha erfarenhet av simning i öppet vatten och den fysiska förmågan att tävla minst tre timmar sammanhängande.

3. Tävlingen

3.1. De tävlande förflyttar sig utan särskilda hjälpmedel längs snitslad bana. Förflyttningen innebär såväl simning i öppet vatten som löpning längs stig, väg, terrängspår och strandkant.
3.2. Obligatorisk utrustning skall medföras/användas. Viss utrustning rekommenderas. Se utrustningslistan under punkt 4.
3.3. De tävlande får inte ta emot hjälp från utomstående, tävlingsfunktionärs assistans är undantaget.
3.4. Avvikelser från den snitslade vägen och/eller brister i den obligatoriska utrustningen leder till diskvalifikation. Tävlingsledningen har efter markägarkontakter fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg. Brister i utrustningen innebär en risk för de tävlande.
3.5. Det finns fyra vätskestationer längs banan, mellan dessa rekommenderas att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid vätskestation kan egen “flaska” fyllas med vatten eller sportdryck.
3.6. Sjukvårdsresurs kommer att vara båt- och bilburen och tillkallas via funktionärer/följebåtar.
3.7. Tävlingen sker i tre klasser, Dam, Herr och Mix på den längre banan och i Singelklass, dam & Herr på den kortare.
3.8. Starten sker genom “masstart” inom respektive klass, segrar gör det lag som i respektive klass först passerar mållinjen.
3.9. Deltagande lag blir avprickade på minst tre ställen längs med banan.

4. Utrustning

4.1. Generellt
4.1.1. All utrustning som laget ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål, avvikelse leder till diskvalifikation.

4.2. Obligatorisk utrustning
4.2.1. Varje tävlande skall medföra:
Våtdräkt som är anpassad för vistelse i kallt vatten, visselpipa, nummerväst som tillhandahålls av arrangören och som under hela loppet ska bäras ytterst, badmössa som tillhandahålls av arrangören och som ska finnas på huvudet under alla simningar.

4.3. Rekommenderad utrustning:
Simglasögon, löparskor med sula för varierad terräng, vattenflaska/”camelback”, draglina.

Vattentemperatur under 13°C:
Dubbla badmössor / neoprenhuva eller pannband, ha alltid tävlingens badmössa ytterst.
Heldräkt, neoprenhandskar, neoprenstrumpor, öronproppar

Vattentemperatur under 15°C:
Rekommenderad utrustning: Heldräkt, öronproppar

4.4. Tillåten utrustning:
Cyklop, simfenor kortare än 15 cm, snorkel, handpaddlar, simdolme, midjeväska/ryggsäck, draglina, våtdräkt calfs eller liggunderlag i strumporna samt att om du har en dräkt utan inbyggda flytelement får du placera liggunderlag eller liknande under dräkten i motsvarande storlek som de inbyggda.

4.5. Otillåten utrustning:
Metalldubbade skor
Simfenor som är större än 15cm (mätt från tå till änden på fenan).
Flythjälpmedel större än 100 x 60 cm

5. Tidtagning

5.1. Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås då lagets “andra” medlem har passerat mållinjen.
5.2. Officiell resultatlista presenteras på hemsidan senast 48 timmar efter tävlingen

6. Ansvar

6.1. Den tävlande deltar i Västervik SwimRun på egen risk. Tävlingsförsäkring ingår inte i startavgift.
6.2. Den tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.
6.3. Det är obligatoriskt att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande eller andra lag som råkat i nöd.
6.4. Tävlande skall visa hänsyn till funktionärer, ortsbefolkning, markägare.
6.5. Tävlande skall följa funktionärs uppmaning och eventuella tillrättavisande.
6.6. Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta meddelas utan fördröjning, till funktionär.
6.7. Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet. Allt som medförs från start skall medföras till mål. Skräp får slängas i papperskorg vid vätskestationerna och längs med banan.
6.8. Anmälan till Västervik SwimRun är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till annat lag, se villkor nästa punkt.
6.9. Mot erläggande av en administrativ avgift om 100 kronor kan man göra ändringar i laget. Dessa ändringar görs på plats i samband med tävlingsdagen och ändringar kan göras fram till 30 minuter innan start.

7. Regler

7.1. Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.
7.2. Regelverket följs upp av utsedd jury.
7.3. Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen.
7.4. Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag.
7.5. Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg)
7.6. Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång.
7.7. Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

8. Säkerhet

8.1. De tävlande inom laget ansvar för varandras säkerhet
8.2. De tävlande får under vistelsen i vattnet inte vara separerade med mer än 15 meter.
8.3. Om laget behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser för att påkalla funktionärs uppmärksamhet.
8.4. De tävlande får vid landförflyttning inte vara separerade med mer än 50 meter
8.5. Tävlingsledningen kan hindra lag från att fortsätta tävlingen om de anses så trötta att deras egen säkerhet är i fara.
8.6. Vid vägövergångar gäller sedvanliga trafikregler om inte funktionär/polis står och säger/visar tävlande förtur.
​8.7. Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet vid vattenigångarna.

9. Media, samarbetspartners och sponsorer

9.1. Media
9.1.1. Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.

9.2. Samarbetspartners
9.2.1. Samarbetspartners har rätt att exponera sin verksamhet efter samråd med tävlingsledningen.
9.2.2. Nummervästar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt

9.3. Sponsorer
9.3.1. De tävlande har rätt att bära personliga sponsorers logotyper på sin utrustning