Om loppet 2020

Som läget är just nu är det omöjligt att veta om vi kommer kunna köra loppet som tänkt eller inte. Så därför planerar vi enligt följande. Vi planerar för att kunna köra loppet som tänkt den 6/6 men vi kommer också att göra evenemanget lite enklare och ev. mer avskalat...