Information

2022 års bana kommer till stora delar vara samma som tidigare, men även i år har vi hittat några nya stigar.

Banan
Startar i år ute på Gränsö och går in mot centrum där vi rundar Slottsholmen för att sedan via olika stigar komma tillbaka ut mot Gränsö och runda Gränsö udde för att sedan komma tillbakatill där starten är. Den kortare banan genar på två ställen men följer mestadels samma sträckning som den längre.

Den längre banan är 21,5 km varav dryga 3 km är simning med den längsta simsträckan på 800m.

Den kortare banan är 13 mk varav 1,7 km är simning med den längsta simsträckan på 550 m. 

De exakta sträckorna uppdateras här lite närmare loppet. 

Banan är mycket varierande i allt från en lite del i centrum med löpning på gator till klipp och stiglöpning i fantastisk natur med magisk utsikt ut över Östersjön. Simningarna varierar från skyddade stadsnära simningar till mer utsatt simningar vid ovannämnda klippor.

Den kortare bansträckningen går på de delar av banan som har tekniskt lättare löpning och de mer skyddade simningarna medans den längra bansträckningen får den tekniskt lite mer krävande löpningen närmare Gränsö Udde och de simningar som är lite mer utsatta för vind och vågor. 

 

Ca 3 km av löpningen är på asfalt resten är mestadels stig och några kortare partier av obanad terräng.

Tävlingsledningen har rätt att så sent som på tävlingsdagen ändra bansträckning för att bibehålla säkerheten.

Markering av banan:

Banan är markerad med enduropilar och på vissa ställen extra markerad med avspärrningsband. Det kommer även finnas pilar som tydligt visar när de olika banorna (långa o korta) delar sig
Början av simningarna är markerad med en mindre Västervik Swimrun flagga och avslutningen är markerad med en Beachflagga med Västervik Outdoor, eller en sponsors Beachflagga. På tre simsträckor kommer det finnas bojar som  måste rundas/tas på en viss sida, detta för att antingen undvika grund eller båttrafik.