Information

Informationen nedan gäller 2018, små förbättringar kommer at ske till 2019 och troligen blir banan 22 km löpning och drygt 3 km simning.

Banan
ca 23 km varav 3 km simning och fördelat på drygt 20 delsträckor, där löpningen är förhållandevis lättsprungen och sker på asfalt, grusväg och stig.

Karta över banan hittar du här.
Jämfört med 2017 blir banan någon km längre och kommer att ha fler simningar. Löpningen kommer att dras mer på stig och den totala längden asfaltslöpning blir troligen ca 4 km.

Detaljerad Bansträckning 2018

Banan är mycket varierande i allt från en lite del i centrum med löpning på gator till klipp och stiglöpning i fantastisk natur med magisk utsikt ut över Östersjön. Simningarna varierar från skyddade stadsnära simningar till mer utsatt simningar vid ovannämnda klippor.

Ca 4 km av löpningen är på asfalt resten är mestadels stig och några kortare partier av obanad terräng.

Markering av banan:

Banan är markerad med enduropilar och på vissa ställen extra markerad med snitslar och avspärrningsband.
Början av simningarna är markerad med en mindre Västervik Swimrun flagga och avslutningen är markerad med Västervik Outdoor eller en sponsors Beachflagga. De längsta simningarna och en simning som svänger runt en udde är även markerade i vattnet med gula bojjar (modell större). Bojarna i vattnet är en riktningsvisare och behöver ej rundas.