Information

2019 års bana kommer till 85% vara samma som 2018, men i år har vi hittat några nya stigar och någon ny simning. 

Banan
ca 22 km varav knappt 3 km simning och fördelat på drygt 20 delsträckor, där löpningen är förhållandevis lättsprungen och sker på asfalt, grusväg och stig.

Karta över banan hittar du här.

Bansträckning Västervik Swimrun 2019

Banan är mycket varierande i allt från en lite del i centrum med löpning på gator till klipp och stiglöpning i fantastisk natur med magisk utsikt ut över Östersjön. Simningarna varierar från skyddade stadsnära simningar till mer utsatt simningar vid ovannämnda klippor.

Ca 4 km av löpningen är på asfalt resten är mestadels stig och några kortare partier av obanad terräng.

Tävlingsledningen har rätt att så sent som på tävlingsdagen ändra bansträckning för att bibehålla säkerheten.

Markering av banan:

Banan är markerad med enduropilar och på vissa ställen extra markerad med avspärrningsband. Det kommer i år att vara ett löplopp vars banmarkeringar kommer att finnas på samma ställe. Var extra noggrann med att bara följa de orangea enduropilarna från start till mål.
Början av simningarna är markerad med en mindre Västervik Swimrun flagga och avslutningen är markerad med Västervik Outdoor, eller en sponsors Beachflagga. Den längsta simningarna och en simning som svänger runt ett grund är även markerade i vattnet med en gul bojjar (modell större). Bojarna i vattnet är en riktningsvisare och behöver ej rundas, rekommendationen är att simma nära för att slippa simma på grund.